.sedslide .pic img { max-width: 183px;max-height: 136px; }

风道


268 交通行业-客车-风道-PVC-EX23、PVC-EX24 副本 (2).png


材料 牌号 技术特点
PVC PVC-EX23/PVC-EX24 尺寸稳定性好,低气味,挤出加工性好

英超联赛投注Copyright © 2020 英超联赛投注 保留所有版权 站长统计 联系电话:(+86) 020 6681 8888